Vad är GDPR?

1. Vad är GDPR och vad innebär det för mig egentligen?

GDPR står för General Data Protection Regulation, och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med den 25 maj 2018. GDPR reglerar hur företag och organisationer får hantera din personuppgifter. Det som GDPR gör är att ge dig större inflytande över hur dina personuppgifter får användas. Dina rättigheter är beskrivna mer detaljerat i vår integritetspolicy.

2. Vad är “personuppgifter”?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress, men även andra uppgifter relaterat till den fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos en person.

3. Hur hanterar Hidroxa mina personuppgifter? Vad för slags säkerhet har ni?

Vårt mål är att alltid tillhandahålla högkvalitativ vård och/eller service till dig och för att kunna göra det samlar vi in personuppgifter om dig som beskrivet ovan. I de fall du köper produkter i Hidroxas webshop så sparas uppgifter om ditt köp tillsammans med kontaktuppgifter. Tar du kontakt med vår support/kundtjänst så sparas den informationen för att kunna följa upp ärenden som uppstår om du söker hjälp av vår kundtjänst på nytt. Ibland kan delar av informationen, användas för att följa upp våra produkters säkerhet och delas då med vår tillverkare och partners i syfte att säkerställa förbättringsarbetet/uppföljningen av våra produkter på marknaden. Om du söker vård hos oss behålls den informationen internt och delas inte vidare med någon partner. Tillgång till denna data är begränsad till personer som tillhandahåller vård till dig, arbetar på vår kundtjänst/administration eller som en del av vårt kontinuerliga kvalitetsarbete och produktutveckling i den mån det behövs. Vi här på Hidroxa tar din säkerhet på största allvar och jobbar ständigt med att säkerställa säkerheten i våra system. Vi gör detta genom att utnyttja en kombination av egna experter, automatiska och manuella tester.

4. Vilka slags personuppgifter hanterar Hidroxa om mig?

Vi behandlar grundläggande personuppgifter såsom namn, adress, personnummer och telefonnummer, emailadress. Dessa data är nödvändiga för att du ska kunna genomföra beställningar från vår webshop och att vi ska kunna skicka ut produkterna till dig, att vi ska kunna hjälp dig med returer och eventuella problem som uppstår med produkter som du har köpt av oss samt för att övervaka/följa de medicintekniska produkter som sålts av oss. I de fall du söker vård hos oss behandlar vi även medicinsk data inskickad av dig eller inhämtad från andra vårdgivare med ditt medgivande. Detta tillsammans med dina övriga personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna identifiera dig för att veta att det verkligen är du som söker vård, för att du ska kunna boka tid för videosamtal hos oss samt för att kunna föra patientjournal.

5. Så, var lagrar ni mina personuppgifter?

Hidroxa lagrar merparten av personuppgifterna på krypterade servrar inom EU. Dessa servrar tillhandahålls av en underleverantör som endast lagrar och inte har tillgång till dina personuppgifter. När du gör ett köp via någon av våra samarbetspartners som sköter betalningar såsom Paypal, Klarna eller Stripe, har de sina egna rutiner kring hantering av personuppgifter och den informationen får du från samt godkänner från dem.

Hidroxa Online

För dig som söker vård på vår digitala svettklinik, Hidroxa Online, gäller följande: Personuppgifter som registreras i samband med att du fyller Hälsodeklarationen lagras avidentifierad på en server hos en underleverantör. Dessa uppgifter behandlas av läkaren som du ska har videosamtalet med, med hjälp av ett ID, för att kunna säkerställa vem Hälsodeklarationen tillhör. Läkaren överför sedan Hälsodeklarationen till din journal.

6. Betyder detta att ni skicka mina personuppgifter utanför Sverige eller EU?

Vi lagrar inte några känsliga personuppgifter (så som medicinsk- eller hälsodata) utanför EU. Ibland kan delar av dina personuppgifter behandlas av partner utanför EU. En sådan överföring utanför EU sker endast förutsatt att överföringen är laglig under gällande dataskyddslagar.

7. Hur länge lagrar ni mina personuppgifter?

Medicinsk information om dig sparas i enlighet med gällande patientdatalagstiftning, vilken kräver att datan lagras en viss bestämd tid. Icke medicinsk persondata lagras enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda en högkvalitativ tjänst, i enlighet med GDPR och andra tillämpliga dataskyddslagar. När det gäller köp av våra medicintekniska produkter lagras persondata tillsammans med ID på produkten för spårbarhet vid eventuellt incident med produkten samt för att kunna erbjuda god service och följa upp serviceärenden.

8. Jag skulle vilja bli “glömd” och att ni raderar alla personuppgifter om mig från era system. Hur går detta till och hur lång tid tar det?

Som patient klassas merparten av datan vi behandlar som medicinsk data. I enlighet med patientdatalagstiftning måste sådan data sparas en viss bestämd tid. Sådan data omfattas därför inte av rätten att bli glömd. Detta gäller även spårbarhet av försäljning medicinteknisk produkt. Därför omfattas inte persondata tillsammans med ID på maskinen av rätten att bli glömd så länge du som kund har produkten i dina ägor. När det kommer till övriga personuppgifter (icke medicinsk data) däremot såsom vissa kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta oss per mail på [email protected] så ska vi tillgodose din förfrågan. Om du ber om att bli glömd så kommer icke medicinsk data att raderas så fort som möjligt men inte senare än 30 dagar från det att förfrågan inkommit. Vi kommer skriftligt bekräfta vilken data som raderats och när detta skett.

9. Om jag har ytterligare frågor om Hidroxas personuppgiftsbehandling, vem ska jag då kontakta?

Du kan alltid kontakta oss per mail till [email protected] gällande frågor om integritet och databehandling. Vi gör vårt bästa för att besvara din fråga så snart som möjligt.