Facebook Pixel

Vad är hyperhidros?

sandra eriksson mirkovic hyperhidrosis

Skrivet av: Sandra Eriksson Mirkovic, leg. läkare

Hyperhidros - överdriven svettning är ett tillstånd som kännetecknas av en onormal svettnivå som inte nödvändigtvis orsakas av värme eller träning. Sjukdomen drabbar cirka 1-3% av världens befolkning, män och kvinnor lika.

Är er klinik intresserade av att behandla hyperhidros? Läs mer om hur ni kan samarbeta med Hidoxa på vår infosida för kliniker.


Läs mer

Överdriven svettning kan helt försvinna för vissa människor med åren, medan det för andra kan förvärras med tiden.

Denna typ av svettning orsakar känslor av skam, social ångest, emotionella och fysiska problem.


Två huvudtyper av hyperhidros

Människor associerar främst överdriven svettning med armhålor och händer. Problemet kan dock uppträda nästan var som helst på kroppen - huvud, ansikte, ljumskar, bålen eller fötter etc.

Att förstå de olika tillstånden hjälper patienter och kliniker att förstå orsaken till svettningarna och för att försöka hitta det bästa behandlingsalternativet.


Överdriven svettning är uppdelad i två typer:
 • Primär hyperhidros
 • Sekundär hyperhidros

Primär hyperhidros

Primär hyperhidros orsakas inte av biverkningar av mediciner och beror inte heller andra medicinska tillstånd. Denna typ av överdriven svettning uppträder på specifika (fokala) delar av kroppen.

Svettning förekommer främst under tonåren eller i barndomen. Men det kan också påverka flera kroppsdelar eller nästan hela kroppen och kallas då multifokal eller till och med generell hyperhidros. Den generaliserade typen uppträder ofta i vuxen ålder.

De vanligaste kroppsdelarna som påverkas av primär fokal hyperhidros är:

 • Händer
 • Fötter
 • Armhålor
 • Ljumskar/underliv
 • Ansikte och / eller huvud

De flesta med denna typ av överdriven svettning upplever det på flera kroppsdelar. Till exempel åtföljs svettiga handflator vanligtvis av svettiga fötter. Ljumskområdet kombineras ofta med överdriven svettning i armhålorna. Dessa patienter svettas oftast inte när de sover.


Sekundär hyperhidros

Sekundär hyperhidros orsakas av andra medicinska tillstånd eller kan vara en biverkning av ett läkemedel. Människor som lider av denna typ av överdriven svettning upplever oftast generella svettningar.

Till skillnad från de som drabbas av den primära typen upplever personer som har sekundär överdriven svettning ofta svettning när de sover, och svettning börjar oftare i vuxenlivet.

hyperhidros

Vad orsakar hyperhidros?

Fokal hyperhidros har ingen känd medicinsk orsak (idiopatisk). Det kan förekomma hos helt friska människor.
Det kan vara ärftligt och förekomma inom vissa familjer. Överdriven svettning kan också uppstå på grund av neurologiska störningar, dysreglering av det neurologiska systemet, ryggskada etc. Det kallas då sekundär hyperhidros.

Extrem svettning kan förekomma i ansiktet, huvudet och hårbotten direkt efter intag av mat, gustatorisk svettning.

Det kan vara antingen en form av primär typ, då inga andra medicinska tillstånd orsakar svettningarna. Eller så det kan vara sekundärt till till exempel kirurgi i området då nerver från svettkörtlarna har hittat kontakt med spottkörtlarna i området, vilket kallas Freys syndrom.

Sekundära typer av extrem svettning kan bero på mediciner, infektioner, metaboliska störningar och sjukdomar, stress, autonoma dysfunktioner, klimakteriet, maligniteter etc.


Vanliga problem vid överdriven svettning

Människor som drabbas av överdriven svettning upplever många svårigheter i vardagen. De undviker sociala interaktioner med andra människor och känner sig skam i yrkeslivet och i privatlivet. De är mer benägna att uppleva ångest, depression, känslomässig nöd etc.

Studier har visat att psykologiska tillstånd inte är orsaken till extrem svettning i de flesta fall, men det kan leda till depression och ångest på lång sikt eftersom det är så utmattande att leva med denna sjukdom.

Den konstanta fuktigheten på huden orsakad av svettningarna får svamp att trivas. Denna svampinfektion startar ofta mellan tårna och vanligtvis efter användning av trånga skor. Vätan kan också skada hudens barriär och bakterier som normalt lever utanför kroppen, på huden, kan tränga in i djupare vävnader och orsaka infektion.

Vanligtvis upplever de flesta människor som lider av överdriven svettning inte problem med dålig kroppslukt. Det beror på att svetten, i sig, inte ger en obehaglig lukt. Dålig lukt uppstår när svett kommer i kontakt med bakterierna på huden. Alla har olika bakterieflora. Vissa har en flora som orsakar en mycket dålig lukt och andra en flora som ger en behaglig lukt.

Att ändra hudens bakterieflora för att bli av med en dålig lukt kan vara riktigt svårt. Vanliga kroppsdelar där bromhidros (kroppslukt) kan förekomma är armhålorna, ljumskarna och fötterna.

Maceration är ett tillstånd där huden mjuknar och börjar spricka. Det inträffar efter att huden har utsatts för fukt en längre tid. Fuktig hud är benägen att gå sönder, och det är bland annat därför som det är viktigt att hålla sig torr/svettfri.

Tyvärr är det inte alltid det enklaste att uppnå för personer med överdriven svettning. Det är också svårt för personer med onormal svettning att använda fuktkrämer eftersom de rinner av med en gång.

hyperhidrossymtom

Hyperhidrossymtom

Sjukvårdspersonal har ofta inte tillräckligt med kunskap för att ta symtom på onormal svettning på allvar. Tillståndet kallas "tyst sjukdom" eftersom patienter lider i tystnad.

Det kan vara utmanande att försöka hitta en lösning på problemet.


Tecken på primär hyperhidros kan innefatta:
 • Synlig svettning i specifika områden som förekommer i minst 6 månader utan förmodad orsak
 • Relativt symmetrisk svettning
 • Minskad svettning eller total frånvaro av svett under sömnen
 • Familjhistoria av överdriven svettning
 • Uppträder före 25 års ålder

Tecken på överdriven svettning på händerna - palmar hyperhidros kan innefatta:
 • Våta och kalla handflator
 • Svettdroppar på handflatorna
 • Återkommande svettning som är relativt symmetrisk
 • Svår svettning i handflatorna och fingrarna. Det är mindre vanligt med svettning i andra delar av handen.
 • Bleka eller blåaktiga fingrar (Raynauds fenomen)
 • Svullna och ibland röda fingrar

Tecken på överdriven svettning på fötter - plantar hyperhidros kan innefatta:
 • Våta och kalla fötter
 • Svettningar som läcker genom strumpor
 • Förekommer ofta tillsamman med extrem handsvett

Tecken på överdriven svettning i armhålor - axillär hyperhidros kan innefatta:
 • Kraftig svettning i armhålorna
 • Svett som tränger genom kläder
 • Svettningarna i armhålorna minskar eller slutar vanligtvis under sömnen

Tecken på överdriven svettning och ansikte och huvud - kraniofacial hyperhidros kan inkludera:
 • Svår svettning i ansiktet och / eller hårbotten
 • Svettningsepisoder förekommer flera gånger i veckan
hyperhidros diagnos

Diagnos

Det första som hudläkare, kliniker och läkare måste göra när de diagnostiserar överdriven svettning är att avgöra om tillståndet är primärt eller sekundärt.

Primär hyperhidros är av okänd orsak, och sekundär är en del av andra tillstånd.

Andra medicinska tillstånd kan också orsaka överdriven svettning. Om du har svåra svettproblem bör du kontakta en läkare för att bli undersökt och utesluta andra sjukdomar.

Primär hyperhidros synd inte på blodprover, även om symtomen är svåra.

För att säkerställa att du får rätt diagnos föreslår vi att du söker en ordentlig svettklinik.


Diagnosmetoder som ofta används för att identifiera hyperhidros är:


Läkare ställer rad frågor som hjälper dem att fastställa orsaken till tillståndet, såsom andra medicinska tillstånd, familjehistoria, etc. Ofta används frågeformulär. Det kan hjälpa dem att bättre förstå varför patienten upplever svettning.

Läkaren undersöker de områden som påverkas av svettning. Undersökningen är till för att utesluta sekundära orsaker till svettproblemet.

Detta test krävs inte för diagnos, men det kan hjälpa till att avgränsa svettområdena. Först appliceras jod på huden och sedan strös stärkelse över joden. O,rådet som är svettigt blir då lila.

För att fastställa ett underliggande tillstånd som möjligen orsakar svettning kan läkare göra olika medicinska och laboratorietester.

hyperhidrosis treatment

Behandling av hyperhidros

För närvarande finns det inget botemedel tillgängligt för hyperhidros. Däremot finns det flera alternativ tillgängliga för behandling av överdriven svettning.

Alla alternativ är värda att testa, beroende på vilket område som pårverkas av svettproblem. Behandlingar som jontofores kan hjälpa till att minska svettnivån och lindra symtomen.


 • Starkare antiperspirant
 • Vanliga antiperspiranter räcker ofta inte för att bekämpa överdriven svettning. Antiperspiranter som innehåller aluminiumklorid är den första linjens "försvar" när det gäller extrem svettning. De kan ofta köpas receptfritt på apotek.

  Antiperspiranter kan hjälpa till att minska svettningen till en viss gräns. När det gäller svår svettning finns det andra effektiva behandlingsalternativ tillgängliga. Vissa antiperspiranter kan orsaka hudirritation.

  Det är viktigt att hålla huden torr när du applicerar antiperspiranten för att undvika en kemisk reaktion som orsakar hudirritation.


 • B. toxin injektioner
 • Denna behandling kan vara effektiv men kräver att den upprepas ett par gånger om året. B.toxin injiceras i huden på kroppsdelarna som drabbas av onormal svettning.

  Den fungerar främst som en behandling för armhålorna och handflatorna. Det är också möjligt att använda denna behandling för fötter, huvud, rygg, ljumskar, skinkor och bröst, men det kan kräva annan anestesi och större doser av toxinet.

  En av nackdelarna med denna behandling är att det är svårt att hitta kliniker som erbjuder denna behandling. Dessutom kan det bli dyrt eftersom upprepning krävs efter några månader.

  Två typer av toxin kan användas för behandling - B. toxin typ A och B. typ B. Vissa människor kan vara immuna mot typ A. Det finns en alternativ behandling med typ B.

  Typ B orsakar mindre påverkan på dina muskler, till exempel tillfälligt minskad greppfunktion jämfört med typ A. Typ B har dock ofta en kortare effekt. Många människor tycker att denna typ av behandling är smärtsam.

  I vissa länder omfattas denna behandling av vårdgivare. Tyvärr pågår en negativ trend att ta bort behandlingen från listan över behandlade behandlingar.


 • Tablettbehandling
 • Din allmänläkare kan ordinera ett piller som hjälper till att kontrollera överdriven svettning. Tyvärr har dessa piller ofta flera biverkningar. Om du har andra sjukdomar kan dessa läkemedel fungera dåligt med din nuvarande medicinering.

  Det är viktigt att rådgöra med din läkare på en svettklinik för att få reda på om medicinen är rätt behandling för dig. Exempel på biverkningar av piller som används för att behandla onormal svettning är muntorrhet, sänkt blodtryck, trötthet, långsam hjärtfrekvens, tarmproblem etc.

  Ibland kan en kombination av piller och b. toxininjektioner eller andra behandlingar fungera som en lösning för personer som drabbas av generell hyperhidros


 • miraDry
 • miraDry är en metod för att behandla överdriven svettning i armhålorna. Den är baserad på mikrovågor som "kokar" svettkörtlarna. Det kan leda till cirka 70-85% permanent minskning av svettning efter ett par behandlingar. Denna behandling har hittills endast testats / godkänts på armhålorna.


 • Axillär utrymning
 • När det gäller armhålesvett kan en operation vara ett alternativ. Axillär utrymning är en behandling där svettkörtlar avlägsnas. Dock kan biverkningar av denna operation vara t.ex. permanent ärrbildning och svullnad.

  Innan du överväger denna operation föreslår vi att du söker upp en erfaren kirurg med kunskap och erfarenhet av proceduren.


 • Sympatektomi (ETS)
 • Endoskopisk torakal sympatektomi (ETS) är ett kirurgiskt alternativ för permanent behandling av svettning. Det utförs för att minska svettningar i armhålorna och handflatorna. Förfarandet går ut på att skära av nerverna som överför svettningssignalerna till påverkade områden.

  Denna procedur är förknippad med svår kompensatorisk svettning på andra kroppsdelar efter ingreppet samt eventuella andra obehagliga biverkningar.

  Detta ingrepp upptäcktes i Sverige. Det förbjöds också i Sverige 2003 på grund av klagomål på svåra biverkningar hos patienter och de allvarliga risker som ingreppet innebar.


Jontofores

hyperhidrosis treatment iontophoresis

Jontofores är en metod som framgångsrikt behandlar hyperhidros. Det är en smärtfri metod som inte kräver mediciner, nålar och droger.

Du kan använda den för att behandla dina handflator, armhålor och fötter framgångsrikt. Du kan utföra behandlingen hemma och se fantastiska resultat när du gör det regelbundet.

Under jontoforesbehandlingen levererar enheten mild elektrisk strömtill din hud och påverkar hur nervsignalerna går till dina svettkörtlar.

En behandling med jontofores varar i 20-40 minuter.


Vetenskapliga fakta bakom jontofores:

 • 92,9% av patienterna ser en svettreduktion efter två veckors behandling. [1]
 • Livskvaliteten förbättrades för 78,6% av patienterna efter att de började utföra behandlingen. [1]
 • Effekten av jontofores uppträder vanligtvis efter 6-15 behandlingar. [2]
 • Jontofores är en effektiv och säker behandling för palmoplantar (hyperhidros i händer och fötter) och axillär (hyperhidros i armhålan) hyperhidros, med minimala biverkningar. [3]
 • Jontofores har använts för behandling av palmar och / eller plantar hyperhidros sedan 1952. [4]

Du kan också använda jontofores för behandling av ansiktet. Det har inte visat sig vara lika effektivt i ansiktet som i andra områden. Effekten på ansiktet är individuell.

Mer än 90% av våra nöjda kunder som använder vår jontoforesmaskin säger att behandlingen ger utmärkta resultat och hjälper till att underlätta deras vardag.

 1. Hidroxa jontofores SE 20
  Hidroxa jontofores SE 20
  Vår jontoforesmaskin kan användas för behandling av överdriven svettning i händer, fötter, ...
  4990 kr
  Läs mer

Gå med i patientföreningen för hyperhidros

Fler medlemmar stärker möjligheten att driva frågan för erkännande av diagnosen. Om du känner dig bekväm att prata om dina problem med andra människor kan du normalisera tillståndet och få andra personer med onormal svettning att våga öppna upp sig.

Om en person nära dig påverkas av extrem svettning är det viktigt att lära sig hur man kommunicerar med dem angående deras tillstånd. Det viktigaste är att låta dem veta att de själva inte är orsaken till svettningarna. Att vara stressad eller överviktig är sällan orsaken till extrem svettning.

För att ta reda på mer om hur man hanterar dessa villkor, besök Patientföreningen för hyperhidros i Sverige

Tillsammans kan vi göra skillnad och se till att alla som påverkas av överdriven svettning får rätt information, diagnos och behandling.

hyperhidrosis doctor

Följ Dr. Sandra Eriksson Mirkovic på Instagram!

Klicka här: @dr_sandra_hyperhidrosis

TrustScore!

trustpilot trustpilot-poäng

Dario jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Dario har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Efter 8-9 behandlingar/dagar blev jag helt torr om händerna. Jag började använda Hidroxa för knappt en månad sedan. Nu gör jag behandlingar var tredje dag och är fortfarande helt svettfri. Behandlingarna är väldigt enkla att genomföras och smärtfria. Hittills har jag behandlat bara händer men jag har märkt att även mina fötter svettas mycket minder än förut. Vet inte riktigt varför men det kan bero på att min handsvett triggade fotsvett. Det är en väldigt önskvärd biverkning. Jag skulle absolut rekommendera Hidroxa och är helt nöjd med köpet. It's a game changer!“
jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Nina Hamid har lämnat ett omdöme om Hidroxa
"Bästa kundservicen! Väldigt hjälpsamma och flexibla. Maskinen hjälpte tyvärr inte mig då jag har jätte känslig hud. Men det var inga problem att skicka tillbaka den och få tillbaka pengarna. Ger ️️️⭐⭐⭐⭐⭐"
Martin Andersson jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Martin Andersson har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Det bästa köpet jag någonsin gjort, använde den i en vecka och blev helt torr om händerna. Jag har lidit av detta så länge jag kan minnas och var såklart lite skeptisk till en maskin för 5000:- men ansåg att det var värt att chansa, och med facit på hand så skulle jag kunna betala mångdubbelt om jag visste resultatet. Tyvärr var det ett fel på min maskin, den gjorde jobbet men strömmen bröts så jag fick en stöt var 10 sekund, men det var bara skicka in och få den lagad. Servicen har varit perfekt hela tiden.“