Vad är hyperhidros - överdrivna svettningar?

sandra eriksson mirkovic hyperhidrosis  Sandra E Mirkovic, leg. läkare

Hyperhidros - överdriven svettning är ett tillstånd som kännetecknas av en onormal svettnivå som inte nödvändigtvis orsakas av värme eller träning. Sjukdomen drabbar cirka 1-3% av världens befolkning, män och kvinnor lika.

Antisvettmaskin

Vår jontoforesmaskin kan användas för behandling av överdriven svettning i händer, fötter, ansikte och armhålor.


Maskinen bygger på vetenskapligt beprövad metod och är smidig att använda. Full effekt nås efter cirka 12 behandlingar.

4990 kr
jontofores


Överdriven svettning kan helt försvinna för vissa människor med åren, medan det för andra kan förvärras med tiden.

Denna typ av svettning orsakar känslor av skam, social ångest, emotionella och fysiska problem.

Två huvudtyper av överdriven svettning

Människor associerar främst svettning med armhålor och händer. Problemet kan dock uppträda nästan var som helst på kroppen - huvud, ansikte, ljumskar, bålen eller fötter etc. Vissa människor kan drabbas av nattliga svettningar.

Att förstå de olika tillstånden hjälper patienter och kliniker att förstå orsaken till svettningarna och för att försöka hitta det bästa behandlingsalternativet.


Överdriven svettning är uppdelad i två typer:
 • Primär hyperhidros
 • Sekundär hyperhidros

Primär hyperhidros

Primär hyperhidros orsakas inte av biverkningar av mediciner och beror inte heller andra medicinska tillstånd. Denna typ av svettning uppträder på specifika (fokala) delar av kroppen.

Svettning förekommer främst under tonåren eller i barndomen. Men det kan också påverka flera kroppsdelar eller nästan hela kroppen och kallas då multifokal eller till och med generell typ. Den generaliserade typen uppträder ofta i vuxen ålder.

De vanligaste kroppsdelarna som påverkas av primär fokal typ är:
 • Händer
 • Fötter
 • Armhålor
 • Ljumskar/underliv
 • Ansikte och / eller huvud

De flesta med denna typ av överdriven svettning upplever det på flera kroppsdelar. Till exempel åtföljs svettiga handflator vanligtvis av svettiga fötter. Ljumskområdet kombineras ofta med svettning i armhålorna. Dessa patienter svettas oftast inte när de sover.


Sekundär hyperhidros

Sekundär hyperhidros orsakas av andra medicinska tillstånd eller kan vara en biverkning av ett läkemedel. Människor som lider av denna typ av svettning upplever oftast generella svettningar.

Till skillnad från de som drabbas av den primära typen upplever personer som har sekundär typ ofta svettning när de sover, och svettning börjar oftare i vuxenlivet.

hyperhidros

Vad orsakar hyperhidros?

Fokal typ har ingen känd medicinsk orsak (idiopatisk). Det kan förekomma hos helt friska människor.
Det kan vara ärftligt och förekomma inom vissa familjer. Överdriven svettning kan också uppstå på grund av neurologiska störningar, dysreglering av det neurologiska systemet, ryggskada etc. Det kallas då sekundär hyperhidros.

Extrem svettning kan förekomma i ansiktet, huvudet och hårbotten direkt efter intag av mat, gustatorisk svettning.

Det kan vara antingen en form av primär typ, då inga andra medicinska tillstånd orsakar svettningarna. Eller så det kan vara sekundärt till till exempel kirurgi i området då nerver från svettkörtlarna har hittat kontakt med spottkörtlarna i området, vilket kallas Freys syndrom.

Sekundära typer av extrem svettning kan bero på mediciner, infektioner, metaboliska störningar och sjukdomar, stress, autonoma dysfunktioner, klimakteriet, maligniteter etc.

Är er klinik intresserade av att behandla hyperhidros? Läs mer om hur ni kan samarbeta med Hidoxa på vår infosida för kliniker.


Läs mer

Vanliga problem vid överdriven svettning

Människor som drabbas av svettning upplever många svårigheter i vardagen. De undviker sociala interaktioner med andra människor och känner sig skam i yrkeslivet och i privatlivet. De är mer benägna att uppleva ångest, depression, känslomässig nöd etc.

Studier har visat att psykologiska tillstånd inte är orsaken till extrem svettning i de flesta fall, men det kan leda till depression och ångest på lång sikt eftersom det är så utmattande att leva med denna sjukdom.

Den konstanta fuktigheten på huden orsakad av svettningarna får svamp att trivas. Denna svampinfektion startar ofta mellan tårna och vanligtvis efter användning av trånga skor. Vätan kan också skada hudens barriär och bakterier som normalt lever utanför kroppen, på huden, kan tränga in i djupare vävnader och orsaka infektion.

Vanligtvis upplever de flesta människor som lider av överdriven svettning inte problem med dålig kroppslukt. Det beror på att svetten, i sig, inte ger en obehaglig lukt. Dålig lukt uppstår när svett kommer i kontakt med bakterierna på huden. Alla har olika bakterieflora. Vissa har en flora som orsakar en mycket dålig lukt och andra en flora som ger en behaglig lukt.

Att ändra hudens bakterieflora för att bli av med en dålig lukt kan vara riktigt svårt. Vanliga kroppsdelar där bromhidros (kroppslukt) kan förekomma är armhålorna, ljumskarna och fötterna.

Maceration är ett tillstånd där huden mjuknar och börjar spricka. Det inträffar efter att huden har utsatts för fukt en längre tid. Fuktig hud är benägen att gå sönder, och det är bland annat därför som det är viktigt att hålla sig torr/svettfri.

Tyvärr är det inte alltid det enklaste att uppnå för personer med svettning. Det är också svårt för personer med onormal svettning att använda fuktkrämer eftersom de rinner av med en gång.

hyperhidrossymtom

Hyperhidrossymtom

Sjukvårdspersonal har ofta inte tillräckligt med kunskap för att ta symtom på onormal svettning på allvar. Tillståndet kallas "tyst sjukdom" eftersom patienter lider i tystnad.

Det kan vara utmanande att försöka hitta en lösning på problemet.


Tecken på primär hyperhidros kan innefatta:
 • Synlig svettning i specifika områden som förekommer i minst 6 månader utan förmodad orsak
 • Relativt symmetrisk svettning
 • Minskad svettning eller total frånvaro av svett under sömnen
 • Familjhistoria av överdriven svettning
 • Uppträder före 25 års ålder

Tecken på överdriven svettning på händerna - palmar hyperhidros kan innefatta:

 • Våta och kalla handflator
 • Svettdroppar på handflatorna
 • Återkommande svettning som är relativt symmetrisk
 • Svår svettning i handflatorna och fingrarna. Det är mindre vanligt med svettning i andra delar av handen.
 • Bleka eller blåaktiga fingrar (Raynauds fenomen)
 • Svullna och ibland röda fingrar

Tecken på överdriven svettning på fötter - plantar hyperhidros kan innefatta:

 • Våta och kalla fötter
 • Svettningar som läcker genom strumpor
 • Förekommer ofta tillsamman med extrem handsvett

Tecken på överdriven svettning i armhålor - axillär hyperhidros kan innefatta:

 • Kraftig svettning i armhålorna
 • Svett som tränger genom kläder
 • Svettningarna i armhålorna minskar eller slutar vanligtvis under sömnen

Tecken på överdriven svettning och ansikte och huvud - kraniofacial hyperhidros kan inkludera:

 • Svår svettning i ansiktet och / eller hårbotten
 • Svettningsepisoder förekommer flera gånger i veckan
hyperhidros diagnos

Diagnos

Det första som hudläkare, kliniker och läkare måste göra när de diagnostiserar överdriven svettning är att avgöra om tillståndet är primärt eller sekundärt.

Primär typ är av okänd orsak, och sekundär är en del av andra tillstånd.

Andra medicinska tillstånd kan också orsaka svettning. Om du har svåra svettproblem bör du kontakta en läkare för att bli undersökt och utesluta andra sjukdomar.

Primär typ syns inte på blodprover, även om symtomen är svåra. För att säkerställa att du får rätt diagnos föreslår vi att du söker en ordentlig svettklinik.

BOKA EN ONLINEKONSULTATION MED EN HYPERHIDROSLÄKARE

Vår läkare Sandra hjälper dig med medicinsk bedömning, råd och information om eventuell behandling för alla svettrelaterade besvär. Boka ett online-möte med en legitimerad läkare inom några minuter.

Läs mer


Diagnosmetoder som ofta används för att identifiera hyperhidros är:


Frågeformulär

Läkare ställer rad frågor som hjälper dem att fastställa orsaken till tillståndet, såsom andra medicinska tillstånd, familjehistoria, etc. Ofta används frågeformulär. Det kan hjälpa dem att bättre förstå varför patienten upplever svettning.


Fysisk undersökning

Läkaren undersöker de områden som påverkas av svettning. Undersökningen är till för att utesluta sekundära orsaker till svettproblemet.


Stärkelse/jod-test

Detta test krävs inte för diagnos, men det kan hjälpa till att avgränsa svettområdena. Först appliceras jod på huden och sedan strös stärkelse över joden. Området som är svettigt blir då lila.


Medicinska tester

För att fastställa ett underliggande tillstånd som möjligen orsakar svettning kan läkare göra olika medicinska och laboratorietester.

 

10 frågor om hyperhidros - överdrivna svettningar

Man kan säga att det finns två huvudsakliga former av hyperhidros: den som drabbar ungdomar och den som kommer senare i livet. Män och kvinnor drabbas i ungefär samma utsträckning. När barn drabbas är det oftast på händer och fötter, sedan kommer armhålor och eventuellt ljumskar/rumpa i tonåren och ansiktssvettning eller mer generell svettning när man blir äldre. Men det finns också blandformer av detta.

Ja hyperhidros kan försvinna med tiden. Hyperhidros kan också försämras eller förändras med tiden, till exempel genom att drabba ett nytt område på kroppen.

Det finns inga blodprover eller objektiva mätningar som kan säga vem som lider av hyperhidros. Man går på patientens berättelse och ibland kan man även se svettningen vilket stärker diagnosen, men det är inte obligatoriskt för att få diagnosen hyperhidros. Man använder ofta olika typer av formulär som HDSS (Hyperhidrosis severity scale) och DLQI (Dermatology life quality index) för att skatta symtomen och inverkan på livskvalitén. Kraftig svettning kan i vissa fall bero på andra sjukdomar än hyperhidros. Det är därför viktigt att du, om du lider av överdriven svettning, särskilt om den är nytillkommen., uppsöker läkare för bedömning.

Hyperhidros är en fysisk sjukdom, som de flesta andra sjukdomar. Stress kan visserligen förvärra symtomen, men det är inte orsaken till att man får hyperhidros. Det samma gäller för övervikt. Man kan visserligen svettas mer om man måste anstränga sig mycket när man rör sig, men övervikt är inte orsaken. Många överviktiga svettas inte alls mycket och det finns många smala personer som lider av hyperhidros. Att må allmänt bra gör det lättare att hantera hyperhidrosen men lägg aldrig skulden på dig själv eller någon annan som drabbas av överdrivna svettningar - hyperhidros är en sjukdom.

Det är en diagnos som måste ställas av en läkare. Man kan läsa sig till mycket på internet i olika forum och liknande men det är viktigt att komma ihåg att det också kan finnas andra orsaker än hyperhidros till att man svettas mycket, såsom andra sjukdomar. Därför bör man uppsöka läkare för att få genomgå nödvändiga undersökningar och provtagningar för att utesluta andra orsaker till att man svettas för mycket. Det är viktigt för att inte missa andra diagnoser som kräver annan behandling.

Nej, det stämmer verkligen inte. Det är beklagligt, men okunskapen om hyperhidros är stor, både bland allmänheten och tyvärr även inom sjukvården. Hyperhidros är lite av en bortglömd diagnos och även jag, som läkare, träffar ofta på läkarkollegor som inte har hört talas om diagnosen eller som inte vet att det finns behandling att få. Det faktum att överdriven svettning är så stigmatiserat gör inte det hela bättre. Men, det går mot ljusare tider. Jag märker att yngre kolleger i allt större utsträckning har hört talas om diagnosen, även om ett stort arbete kvarstår.

De flesta behandlingar som finns idag är symtomlindrande behandlingar. Alltså, de riktar in sig på att lindra symtomen och inte på att bota. miraDry är en relativt ny behandlingsform som består av mikrovågor. Den metoden är främst testad för behandling av hyperhidros i armhålorna och man tror att det är en metod som kan ge ett permanent resultat. För att vara säker krävs dock längre uppföljningar.


Förr gjorde man så kallade sympatektomier när man kapade nervtrådar för att minska svettning eller rodnad. Det gav ett permanent resultat men många fick mycket besvär längre fram med kompensatorisk svettning på stora delar av kroppen. I vissa länder utförs sympatektomier fortfarande i stor utsträckning. Vi avråder starkt från den här typen av behandling i de allra flesta fall.

Injektionsbehandling är en välbeprövad metod för att behandla bland annat hyperhidros och metoden har funnits i många år. Man har funnit att behandling med injektionsbehandling kan ge få, kortsiktiga biverkningar men inga långvariga eller allvarliga biverkningar. I de doser, väldigt utspätt, som man använder injektionsbehandling, är det ett ganska snällt läkemedel ur biverkningssynpunkt. Det finns heller inget som tyder på att injektionsbehandling skulle vara cancerframkallande, som många är rädda för. Injektionsbehandling är ett ämne som tillverkas av en särskild typ av bakterie. Vår kropp är van att hantera bakterieangrepp med de ämnen som bakterierna producerar. Kroppen har därför ett naturligt sätt att bryta ned injektionsbehandling. Jag brukar därför, lite skämtsamt, säga att injektionsbehandling kan klassas som ett naturläkemedel som många inte jämställer med vanliga läkemedel.

hyperhidrosis injections


Man bör inte vara rädd för att få behandling med, eller låta sina barn få behandling med injektionsbehandling, så länge bedömningen sker i samråd med läkare och på rätt indikation. För de som fortfarande tvivlar brukar jag säga, läs på. Läs fakta. Läs inte på alarmistiska forum på Internet.

Ja, det fungerar faktiskt. Studier visar att jontofores är mycket effektivt för att behandla hyperhidros på framförallt händer, fötter och i armhålorna. Upp till 90-95% av patienterna kan få en god effekt av behandlingen men det krävs att man lägger lite tid på det i början så att man får till rätt inställningar. Man vet inte riktigt hur metoden fungerar. Tidigare trodde man att jonerna i vattnet bildade en mekanisk blockad som hindrade svetten att komma ut från svettkörtlarna. Nya studier tyder på att jontofores höjer tröskelvärdet i nervcellerna så att det krävs mer stimuli för att en aktionspotential, signal till svettkörteln att svettas, ska uppstå.

Vi sprider så mycket kunskap vi kan här på vår webbplats. Vi försöker dessutom att bli allt mer aktiva på sociala medier såsom Instagram och Facebook. Jag, Sandra Eriksson Mirkovic, har tillsammans med Emmili Yoshiguchi, som lider av hyperhidros, en podcast, Svettpodden. Där pratar vi om hyperhidros och allt som hör till sjukdomen.


Som patient med hyperhidros kan du gå med i patientföreningen för hyperhidros. Du behöver inte vara aktiv medlem, men det stärker möjligheten att driva frågan om hyperhidros-patienters rätt till landstingsfinansierad vård i Sverige. Om du vågar prata om dina besvär med din omgivning så bidrar det mycket för att hjälpa till att normalisera diagnosen. Som anhörig är det viktigt att inte anklaga den som lider av hyperhidros för att vara ansvarig för att själv ha drabbats: ”Det är för att du stressar”, ”Det är för att du är överviktig” och så vidare. Dessa anklagelser är helt enkelt felaktiga. Läs mer här:

Behandling av hyperhidros

För närvarande finns det inget botemedel tillgängligt för hyperhidros. Däremot finns det flera alternativ tillgängliga för behandling av överdriven svettning.

Alla alternativ är värda att testa, beroende på vilket område som pårverkas av svettproblem. Behandlingar som jontofores kan hjälpa till att minska svettnivån och lindra symtomen.


 • Starkare antiperspirant
 • Vanliga antiperspiranter räcker ofta inte för att bekämpa överdriven svettning. Antiperspiranter som innehåller aluminiumklorid är den första linjens "försvar" när det gäller extrem svettning. De kan ofta köpas receptfritt på apotek.

  Antiperspiranter kan hjälpa till att minska svettningen till en viss gräns. När det gäller svår svettning finns det andra effektiva behandlingsalternativ tillgängliga. Vissa antiperspiranter kan orsaka hudirritation.

  Det är viktigt att hålla huden torr när du applicerar antiperspiranten för att undvika en kemisk reaktion som orsakar hudirritation.


 • Injicerade fyllmedel
 • Denna behandling kan vara effektiv men kräver att den upprepas ett par gånger om året. Injicerade fyllmedel i huden på kroppsdelarna som drabbas av onormal svettning.

  Den fungerar främst som en behandling för armhålorna och handflatorna. Det är också möjligt att använda denna behandling för fötter, huvud, rygg, ljumskar, skinkor och bröst, men det kan kräva annan anestesi och större doser av injicerade fyllmedel.

  En av nackdelarna med denna behandling är att det är svårt att hitta kliniker som erbjuder denna behandling. Dessutom kan det bli dyrt eftersom upprepning krävs efter några månader.

  Två typer av injicerade fyllmedel kan användas för behandling - typ A och typ B injicerade fyllmedel. Vissa människor kan vara immuna mot typ A. Det finns en alternativ behandling med typ B.

  Typ B orsakar mindre påverkan på dina muskler, till exempel tillfälligt minskad greppfunktion jämfört med typ A. Typ B har dock ofta en kortare effekt. Många människor tycker att denna typ av behandling är smärtsam.

  I vissa länder omfattas denna behandling av vårdgivare. Tyvärr pågår en negativ trend att ta bort behandlingen från listan över behandlade behandlingar.


 • Tablettbehandling
 • Din allmänläkare kan ordinera ett piller som hjälper till att kontrollera överdriven svettning. Tyvärr har dessa piller ofta flera biverkningar. Om du har andra sjukdomar kan dessa läkemedel fungera dåligt med din nuvarande medicinering.

  Det är viktigt att rådgöra med din läkare på en svettklinik för att få reda på om medicinen är rätt behandling för dig. Exempel på biverkningar av piller som används för att behandla onormal svettning är muntorrhet, sänkt blodtryck, trötthet, långsam hjärtfrekvens, tarmproblem etc.

  Ibland kan en kombination av piller och injicerade fyllmedel eller andra behandlingar fungera som en lösning för personer som drabbas av generell typ.


 • miraDry
 • miraDry är en metod för att behandla överdriven svettning i armhålorna. Den är baserad på mikrovågor som "kokar" svettkörtlarna. Det kan leda till cirka 70-85% permanent minskning av svettning efter ett par behandlingar. Denna behandling har hittills endast testats / godkänts på armhålorna.


 • Axillär utrymning
 • När det gäller armhålesvett kan en operation vara ett alternativ. Axillär utrymning är en behandling där svettkörtlar avlägsnas. Dock kan biverkningar av denna operation vara t.ex. permanent ärrbildning och svullnad.

  Innan du överväger denna operation föreslår vi att du söker upp en erfaren kirurg med kunskap och erfarenhet av proceduren.


 • Sympatektomi (ETS)
 • Endoskopisk torakal sympatektomi (ETS) är ett kirurgiskt alternativ för permanent behandling av svettning. Det utförs för att minska svettningar i armhålorna och handflatorna. Förfarandet går ut på att skära av nerverna som överför svettningssignalerna till påverkade områden.

  Denna procedur är förknippad med svår kompensatorisk svettning på andra kroppsdelar efter ingreppet samt eventuella andra obehagliga biverkningar.

  Detta ingrepp upptäcktes i Sverige. Det förbjöds också i Sverige 2003 på grund av klagomål på svåra biverkningar hos patienter och de allvarliga risker som ingreppet innebar.


Jontofores för hyperhidros


Jontofores är en metod som framgångsrikt behandlar hyperhidros. Det är en smärtfri metod som inte kräver mediciner, nålar och droger.

Du kan använda den för att behandla dina handflator, armhålor och fötter framgångsrikt. Du kan utföra behandlingen hemma och se fantastiska resultat när du gör det regelbundet.

Under jontoforesbehandlingen levererar enheten mild elektrisk strömtill din hud och påverkar hur nervsignalerna går till dina svettkörtlar.

En behandling med jontofores varar i 20-40 minuter.


Vetenskapliga fakta bakom jontofores:

 • 92,9% av patienterna ser en svettreduktion efter två veckors behandling. [1]
 • Livskvaliteten förbättrades för 78,6% av patienterna efter att de började utföra behandlingen. [1]
 • Effekten av jontofores uppträder vanligtvis efter 6-15 behandlingar. [2]
 • Jontofores är en effektiv och säker behandling för palmoplantar (händer och fötter) och axillär (armhålan) hyperhidros, med minimala biverkningar. [3]
 • Jontofores har använts för behandling av palmar och / eller plantar hyperhidros sedan 1952. [4]

Du kan också använda jontofores för behandling av ansiktet. Det har inte visat sig vara lika effektivt i ansiktet som i andra områden. Effekten på ansiktet är individuell.

Mer än 90% av våra nöjda kunder som använder vår jontoforesmaskin säger att behandlingen ger utmärkta resultat och hjälper till att underlätta deras vardag.

Gå med i patientföreningen för hyperhidros

Fler medlemmar stärker möjligheten att driva frågan för erkännande av diagnosen. Om du känner dig bekväm att prata om dina problem med andra människor kan du normalisera tillståndet och få andra personer med onormal svettning att våga öppna upp sig.

Om en person nära dig påverkas av extrem svettning är det viktigt att lära sig hur man kommunicerar med dem angående deras tillstånd. Det viktigaste är att låta dem veta att de själva inte är orsaken till svettningarna. Att vara stressad eller överviktig är sällan orsaken till extrem svettning.

För att ta reda på mer om hur man hanterar dessa villkor, besök Patientföreningen i Sverige

Vi hoppas att du känner dig lite mindre förvirrad gällande att hitta en lämplig svettbehandling. Kolla gärna in våra sidor om svettbehandling i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tillsammans kan vi göra skillnad och se till att alla som påverkas av överdriven svettning får rätt information, diagnos och behandling.

Följ Dr. Sandra Eriksson Mirkovic på Instagram!

Klicka här: @dr_sandra_hyperhidrosis

Antisvettmaskin

Vår jontoforesmaskin kan användas för behandling av överdriven svettning i händer, fötter, ansikte och armhålor.


Maskinen bygger på vetenskapligt beprövad metod och är smidig att använda. Full effekt nås efter cirka 12 behandlingar.

4990 kr
jontofores

TrustScore!

trustpilot trustpilot-poäng

Erik jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Julian har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Jag kan inte tro det: DET FUNGERAR! 40 år med det här otroligt störiga problemet som inte alltid men ofta plågade mig, särskilt med värme och stress. Det tog mig mindre än två veckors behandling och.. magi! Det fantastiska är att jag inte svettas i händerna längre, men även överlag så har min nivå av svettande balanserats, vilket är underbart. Jag har bara en sak att säga: TACK!“
jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Kate har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Jag köpte den här produkten eftersom min överdrivna svettning på vissa sätt begränsade mitt sociala liv och besvärade när jag utövade sport. Jag behandlade mina händer och fötter varje dag i 12 dagar. Jag märkte små förbättringar redan efter 6 behandlingar och signifikanta resultat efter 10 behandlingar. Efter de första 12 behandlingarna började jag använda den varannan dag. När jag skrev denna recension har jag slutfört 18 behandlingar och jag är väldigt nöjd med resultatet. Det positiva problemet jag har idag är att min hud är väldigt torr och att jag behöver återfukta huden ofta.“
Dario jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Dario har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Efter 8-9 behandlingar/dagar blev jag helt torr om händerna. Jag började använda Hidroxa för knappt en månad sedan. Nu gör jag behandlingar var tredje dag och är fortfarande helt svettfri. Behandlingarna är väldigt enkla att genomföras och smärtfria. Hittills har jag behandlat bara händer men jag har märkt att även mina fötter svettas mycket minder än förut. Vet inte riktigt varför men det kan bero på att min handsvett triggade fotsvett. Det är en väldigt önskvärd biverkning. Jag skulle absolut rekommendera Hidroxa och är helt nöjd med köpet. It's a game changer!“