Jontofores som behandlingsmetod

Jontofores är en metod som har använts för att behandla svettiga händer och fötter i flera decennier. Studier har visat att vid kontinuerlig användning så har jontofores en god långvarig effekt vid behandling av överdriven svettning, så kallad hyperhidros.1,2 Mekanismen bakom jontofores är inte helt klarlagd men det finns hypoteser om att joner i vattnet bildar en mekanisk blockad som hindrar svetten från att tränga ut på huden.

Principen med jontofores är enkel. Man har en maskin som består av en svag strömkälla med strömstyrka som kan regleras. Denna strömkälla kopplas till ett vattenbad. Man för ner händer eller fötter i vattenbadet och slår sedan på strömmen. Sedan sitter man så ett visst antal minuter (20-30 minuter per session är vanligt). Vissa märker effekt efter bara en eller ett par behandlingar men oftast så krävs ca 8-12 behandlingar (ofta utförda med någon veckas mellanrum mellan varje behandling) innan full effekt ses. Vi på Hidroxa har därför öppet köp på vår maskin i 50 dagar för att du som kund ska hinna testa maskinen och se att den passar dig och att du är nöjd med effekten. 

Vill du få reda på senaste tipsen om jontofores och hyperhidros?

Det finns idag en rad olika behandlingar mot överdriven svettning i händer och fötter såsom Aluminiumklorid, Botulinumtoxin, olika typer av tabletter med mera (se kapitlet om Hyperhidros). Tidigare fanns jontoforesmaskiner på diverse hudkliniker runt om i Sverige och dit fick man komma för behandlingar kontinuerligt. Problemet är att hyperhidros  av någon anledning är en väldigt nedpprioriterad diagnos trots att många har väldigt mycket besvär och ett stort lidande. Därför är det svårt att hitta kliniker som erbjuder behandling av hyperhidros. Utvecklingen har dessutom gått mot ännu sämre tillgänglighet än tidigare. En av födelarna med jontofores är att det är en metod som har få biverkningar och framförallt så är man inte beroende av någon klinik för att få sin behandling.

Jontofores är inte testat på gravida och man avråder därför användning under graviditet. Att amma och använda maskinen går däremot bra. Man ska inte heller använda den här typen av maskinener om man har pacemaker eller något metallimplantat inopererade i kroppen. En viktig sak med jontofores är att veta att det är en behandling som kräver tålamod och motivation för att fungera optimalt. Man måste fortsätta med kontinuerliga behandlingar även när man fått bra resultat. Annars avtar effekten snabbt.

Vi på Hidroxa har valt att fokusera på jontofores och tillhandahållandet av dessa maskiner på den svenska marknaden och framöver även utomlands. Det beror på att vi tycker att det är ett väldigt bra komplement till t.ex. Botulinumtoxin och ett alternativ för de personer som inte har råd att bekosta kontinuerliga behandlingar med Botulinumtoxin eller som inte får tillgång till kliniker inom landstingen som erbjuder dessa. Jontofores passar också till spruträdda individer och personer som tycker att det är omständigt att åka långväga för t.ex. injektionsbehandling med Botulinumtoxin flera gånger per år.

1. Vad är jontofores?

Svar: Jontofores är en metod för att behandla överdriven svettning. Det är en maskin som använder sig av en mycket svag elektrisk ström för att behandla överdriven svettning. Man sitter med händerna eller fötterna i ett vattenbad som strömmen går genom. Alternativt, om det gäller andra kroppsdelar, t.ex. armhålor så har man fuktade elektroder på området som strömmen går genom. Det är en maskin avsedd främst för hemmabruk.

2. Hur fungerar jontofores?

Svar: Man är inte helt säker men en hypotes är att jonerna i vattnet bildar en mekanisk blockad som gör att svetten inte kan komma ut från svettkörtlarna vilket resulterar i att man svettas mindre. En annan teori är att behandlingen påverkar nervimpulserna i svettkörtlarna vilket leder till minskad aktivitet i körtlarna.

3. Fungerar jontofores för alla?

Svar: Jontofores kan ha god effekt på överdriven svettning hos upp till 90% av patienterna när metoden används på ett korrekt sätt.

4. Är jontofores en metod som ni skulle rekommendera för alla?

Svar: Jontofores kräver tid och engagemang, i alla fall i början, för att man ska få till rätt inställningar och därmed så bra effekt som möjligt. Om man vet med sig att man inte har tålamod eller tid utan att man letar efter en “quick fix”, då måste vi avråda från jontofores. Med tiden, när man kommit in i behandlingen och uppnått det som kallas “steady state”, önskad effekt, så kan man göra behandlingarna mer sällan och det blir mindre tids/energikrävande.

5. Vilka kroppsdelar kan man behandla med jontofores?

Svar: De studier som har gjorts är främst gjorda på händer och fötter. Mindre studier har gjorts på behandling med jontofores i armhålorna och det finns uppgifter om att vissa har fått god effekt vid behandling av t.ex. ansiktet men det är alltså inte studerat på samma sätt.

6. Vad kan man förvänta sig för resultat om man behandlar sig med jontofores?

Svar: Om man utför behandlingen på rätt sätt så kan man efter ca 12 behandlingar (i genomsnitt) räkna mer kraftigt minskad svettning på behandlat område. Många blir så att säga “normalsvettiga” och upplever en klart förbättrad livskvalitet.

7. Är jontofores farligt?

Svar: Vår jontoforesmaskin drivs av batteri och är inte ansluten till vägguttaget när man utför sin behandling. Detta är för att undvika att man, vid något fel på maskinen, skulle kunna komma i kontakt med nätspänningen (230V) . Om man följer råden om att inte behandla sig ifall man har metallimplantat i kroppen, är gravid mm. (Se manualen) så behöver man inte oroa sig för att jontofores ska vara farligt på något sätt.

8. Finns det några kontraindikationer mot jontofores?

Svar: För fullständig information se manualen. Man ska inte använda maskinen om man är gravid (eftersom det inte är studerat att metoden är säker för gravida), har en pacemaker eller metallimplantat inopererade i kroppen.

9. Har jontofores några biverkningar?

Svar: Man kan uppleva ett obehag i huden när man utför en behandling men det ska inte göra ont. Om så är fallet så rekommenderar vi att man säker strömstyrkan. Huden kan i annat fall bli röd och irriterad. Har man småsår på området man avser behandla så ska man täcka det med vaselin för att undvika obehag.

10.Är det svårt att lyckas med jontoforesbehandlingar?

Svar: Visst kräver det tålamod i början men egentligen är det ganska simpelt. Titta på vår instruktionsvideo så får du veta mer. Lycka till!

Skrivet av: Sandra Eriksson Mirkovic, leg. läkare med specialintresse för hyperhidros.

Länk till vetenskaplig artikel om jontofores:

Vetenskaplig artikel publicerad i Dermatology Journal Online om hyperhidros och Jontofores

1177 skriver om hyperhidros och jontofores

Källor:

1.Treatment of Palmar Hyperhidrosis with Tap Water Iontophoresis: A Randomized, Sham-Controlled, Single-Blind, and Parallel-Designed Clinical Trial.

2. Interventions for hyperhidrosis in secondary care: a systematic review and value-of-information analysis.