Jontofores som behandling

sandra eriksson mirkovic jontofores Skrivet av: Sandra Eriksson Mirkovic, MD

Jontofores är en metod som har använts för behandling av svettning av främst händer och fötter i flera decennier.
Studier visar att vid kontinuerlig användning har jontofores en god långvarig effekt vid behandling av hyperhidros, överdriven svettning. Jontofores som behandlingsmetod kan också användas av idrottare – inte för att motverka överdriven svettning utan för att svettreducering i exempelvis handgreppet kan förbättra prestationen.

jontofores

Hur fungerar jontofores?

Jontofores är enkel och har få biverkningar. Maskinen består av en svag strömkälla med strömstyrka som kan regleras. Strömkällan kopplas till ett vattenbad. Händer eller fötter förs sedan ner i vattenbadet och strömmen slås på. Alternativt så placeras blöta elektroder i armhålorna för behandling av armhålesvett. En session består av 20-40 minuter. Somliga märker effekt efter bara en eller ett par behandlingar men vanligtvis krävs ca 8-12 behandlingar (vanligtvis behandlar man sig varje eller varannan dag initialt) innan full effekt nås. Vi på Hidroxa har därför öppet köp på vår maskin i 50 dagar för att du som kund ska hinna testa maskinen och se att den passar dig och att du är nöjd med effekten. Viktig att komma ihåg, även när effekt uppnåtts, är att jontofores är en behandling som kräver tålamod och motivation för att fungera optimalt. Man måste fortsätta med kontinuerliga behandlingar (dock mycket mer sällan, oftast 1-4 gånger per månad) även när man fått bra resultat, annars avtar effekten snabbt.

Det finns idag en rad olika behandlingar mot överdriven svettning i händer och fötter och olika typer av tabletter. (läs mer om detta under avsnittet om Hyperhidros. Tidigare fanns jontoforesmaskiner på ett antal hudkliniker runt om i Sverige, dit patienter med hyperhidros kunde komma för kontinuerliga behandlingar. Tyvärr är hyperhidros en nedprioriterad diagnos, trots att många har stora besvär, vilket framkallar stort lidande. Det är idag svårt att hitta kliniker som fortfarande erbjuder behandling mot hyperhidros. Utvecklingen går här tyvärr åt fel håll, med allt sämre tillgänglighet. Möjligheten att köpa en egen maskin och göra behandlingen hemma innebär därför en enorm skillnad för många med hyperhidros.

  1. Hidroxa jontofores SE 20
    Hidroxa jontofores SE 20
    Vår jontoforesmaskin kan användas för behandling av överdriven svettning i händer, fötter, ...
    4990 kr
    Läs mer

För vem passar jontofores?

Jontofores är inte testats på gravida och man avråder därför från användning under graviditet. Att amma och använda maskinen går däremot bra. Man ska heller inte använda den här typen av maskin om man har pacemaker eller något metallimplantat inopererat i kroppen i strömmens väg. Rådgör med oss om du är osäker.

Vi på Hidroxa fokuserar på jontofores som behandlingsmetod och tillhandahåller, som enda företag i Sverige, maskinen Hidroxa Jontofores SE20. Jontofores är ett mycket bra alternativ för de personer som antingen inte har råd att bekosta kontinuerliga behandlingar eller som saknar tillgång till kliniker inom landstingsvården som erbjuder dessa. Jontofores passar också för spruträdda individer och personer som tycker att det är omständligt att åka långväga för behandling på klinik flera gånger per år. Metoden passar också för personer inom idrott, som inte lider av överdriven svettning men där en svettreducering positivt påverkar prestationen. Detta utan muskelsvaghet som biverkan till skillnad mot injektions.

10 Frågor om jontofores

Jontofores är en metod för att behandla överdriven svettning med hjälp av en maskin som använder sig av en mycket svag elektrisk ström. Man sitter med händerna eller fötterna i ett vattenbad som strömmen går genom. Alternativt, om det gäller andra kroppsdelar, såsom armhålor, använder man fuktade elektroder på området som strömmen går genom. Det är en maskin avsedd främst för hemmabruk.

Forskarna är inte helt säker på varför det fungerar, men en hypotes är att jonerna i vattnet bildar en mekanisk blockad som gör att svetten inte kan komma ut från svettkörtlarna vilket resulterar i att man svettas mindre. En annan teori är att behandlingen påverkar nervimpulserna i svettkörtlarna vilket leder till minskad aktivitet i körtlarna. Nya studier tyder på att jontofores höjer tröskelvärdet i nervcellerna så att det krävs mer stimuli för att en aktionspotential, signal till svettkörteln att svettas, ska uppstå.

Jontofores kan ha god effekt på överdriven svettning hos upp till 90-95 % av patienterna när metoden används på ett korrekt sätt.

Vanligast är att personer som lider av överdriven svettning, hyperhidros, använder sig av metoden. Men, vår jontoforesmaskin används också av personer inom idrott, som har lindrigare symtom av svettning, där svettreducering ger positiva resultat på prestationen, såsom förbättrad greppfunktion.


Jontofores kräver tid och engagemang, åtminstone i början, för att man ska få till rätt inställningar och därmed så bra effekt som möjligt. Om man vet med sig att man inte har tålamod eller tid utan att man letar efter en “quick fix”, då måste vi avråda från jontofores. Med tiden, när man kommit in i behandlingen och uppnått det som kallas “steady state”, önskad effekt, kan man göra behandlingarna mer sällan och det blir mindre tids- och energikrävande.

De studier som har gjorts är främst gjorda på händer, fötter och armhålor. Det finns uppgifter om att vissa har fått god effekt vid behandling av till exempel ansiktet, men det är inte studerat i samma utsträckning.

Om man utför behandlingen på rätt sätt kan man efter (i genomsnitt) ca 12 behandlingar räkna med kraftigt minskad svettning på behandlat område. Många blir så att säga “normalsvettiga” och upplever en klart förbättrad livskvalitet.

Vår jontoforesmaskin drivs av batteri och är inte ansluten till vägguttaget när man utför sin behandling, som en säkerhetsåtgärd. Om man följer råden om att inte behandla sig ifall man har exempelvis metallimplantat i kroppen (i strömmens väg, fråga oss om du är osäker), en pacemaker eller är gravid behöver man inte oroa sig för att jontofores ska vara farligt på något sätt.

Man ska inte använda maskinen om man är gravid (eftersom det saknas studier på om detta är säkert), har en pacemaker eller metallimplantat inopererade i kroppen (i strömmens väg, fråga oss om du är osäker).

Man kan uppleva ett obehag i huden när man utför en behandling men det ska inte göra ont. Om så är fallet, rekommenderar vi att man sänker strömstyrkan. Huden kan i annat fall bli röd och irriterad. Har man små sår på området man avser behandla så ska man täcka det med Vaselin för att undvika obehag.

Visst kräver det tålamod i början, men egentligen är det ganska simpelt. Titta på vår instruktionsvideo så får du veta mer. Kontakta oss om du har fler frågor.

TrustScore!

trustpilot trustpilot-poäng

Tina jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Tina har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Det är ett riktigt bra system och det fungerar utan tvekan. Men ge det lite tid, märkte skillnaden efter ca 2 veckor. Först upplevde jag klåda och började smörja med en kräm och har därefter varit bra. Har följt rekommendationerna om hur man ska göra. Har nu haft maskinen i 1 månad och använder den ungefär var fjärde dag och mina händer och fötter svettas inte längre. Total livskvalitet“
jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Alexander har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Är en kille på 17 år. Har tidigare fått injicerade fyllmedel i händerna men effekten har då bara suttit i drygt en månad på händerna. För mig funkar den här maskinen bättre än injicerade fyllmedel, eftersom effekten håller längre så länge man använder den regelbundet. Tar ett tag innan man börjar märka effekt men sen är effekten minst lika bra som med injicerade fyllmedel. Lite tidskrävande men för mig är det värt det. De gula elektrodfickorna luckras sönder efter ett tag och behöver bytas. Maskinen går att använda ensam, men då bör man inte dra upp händerna under behandling för det är inte så skönt...“
Erik Åkerman jontoforesmaskin omdöme
5 stars: excellent
Erik har lämnat ett omdöme om Hidroxa
“Funkar som annonserat. Var lite tveksam först men efter en månads användning så måste jag säga det faktiskt gjort skillnad. Hittills har jag bara använt till händerna, men har mycket mindre svettningar och mestadels torra händer. Känns jättebra. Det tog ett par veckor innan det började ge resultat, vilket jag tror beror på att det tar lite tid för händerna att vänja sig och kunna gå upp på högre spänningsnivåer. Det handlar helt enkelt om att ha tålamod och inte vara rädd för att dra upp styrkan. Helnöjd.“