Jontofores som behandlingsmetod

Jontofores är en metod som har använts för att behandla svettiga händer och fötter i flera decennier. Studier har visat att vid kontinuerlig användning så har jontofores en god effekt vid behandling av överdriven svettning, så kallad hyperhidros. Mekanismen bakom jontofores är inte helt klarlagd men det finns hypoteser om att joner i vattnet bildar en mekanisk blockad som hindrar svetten från att tränga ut på huden.

Principen med jontofores är enkel. Man har en maskin som består av en svag strömkälla med strömstyrka som kan regleras. Denna strömkälla kopplas till ett vattenbad. Man för ner händer eller fötter i vattenbadet och slår sedan på strömmen. Sedan sitter man så ett visst antal minuter (20-30 minuter per session är vanligt). Vissa märker effekt efter bara en eller ett par behandlingar men oftast så krävs ca 8-12 behandlingar (ofta utförda med någon veckas mellanrum mellan varje behandling) innan full effekt ses. Vi på Hidroxa har därför öppet köp på vår maskin i 50 dagar för att du som kund ska hinna testa maskinen och se att den passar dig och att du är nöjd med effekten. 

Det finns idag en rad olika behandlingar mot överdriven svettning i händer och fötter såsom Aluminiumklorid, Botulinumtoxin, olika typer av tabletter med mera (se kapitlet om Hyperhidros). Tidigare fanns jontoforesmaskiner på diverse hudkliniker runt om i Sverige och dit fick man komma för behandlingar kontinuerligt. Problemet är att hyperhidros  av någon anledning är en väldigt nedpprioriterad diagnos trots att många har väldigt mycket besvär och ett stort lidande. Därför är det svårt att hitta kliniker som erbjuder behandling av hyperhidros. Utvecklingen har dessutom gått mot ännu sämre tillgänglighet än tidigare. En av födelarna med jontofores är att det är en metod som har få biverkningar och framförallt så är man inte beroende av någon klinik för att få sin behandling.

Jontofores är inte testat på gravida och man avråder därför användning under graviditet. Att amma och använda maskinen går däremot bra. Man ska inte heller använda den här typen av maskinener om man har pacemaker eller något metallimplantat inopererade i kroppen. En viktig sak med jontofores är att veta att det är en behandling som kräver tålamod och motivation för att fungera optimalt. Man måste fortsätta med kontinuerliga behandlingar även när man fått bra resultat. Annars avtar effekten snabbt.

Vi på Hidroxa har valt att fokusera på jontofores och tillhandahållandet av dessa maskiner på den svenska marknaden och framöver även utomlands. Det beror på att vi tycker att det är ett väldigt bra komplement till t.ex. Botulinumtoxin och ett alternativ för de personer som inte har råd att bekosta kontinuerliga behandlingar med Botulinumtoxin eller som inte får tillgång till kliniker inom landstingen som erbjuder dessa. Jontofores passar också till spruträdda individer och personer som tycker att det är omständigt att åka långväga för t.ex. injektionsbehandling med Botulinumtoxin flera gånger per år.

Länk till vetenskaplig artikel om jontofores:

Vetenskaplig artikel publicerad i Dermatology Journal Online om hyperhidros och Jontofores

1177 skriver om hyperhidros och jontofores