Köpvillkor

1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.hidroxa.com. Avtal ingås mellan dig och HIDROXA (Hidroxa consulting AB, organisationsnummer 559103-7485 ). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Hidroxa framgår på "Sajten" (www.hidroxa.com). Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. HIDROXA accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp från personer under 18 år. HIDROXA förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
HIDROXA reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. HIDROXA har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer HIDROXA naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan HIDROXA fortsätter med beställningen.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av HIDROXA eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat materialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från HIDROXA.

2. Avtal och Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när HIDROXA bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från HIDROXA per e-post. HIDROXA uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med HIDROXA:s kundtjänst.

3. Priser, avgifter och betalning

3.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar ej fraktavgifter (dessa framkommer på hemsidan i samband med beställning).

3.2
Betalningen sker via Payex direktbetalning med betal- eller kreditkort eller med faktura via Payex. Man kan även betala via Paypal.

3.3 

I samarbete med PayEx erbjuder vi betalning mot faktura som skickas till din folkbokföringsadress med 14 dagars betalningsvillkor från och med att ordern är expedierad. Betalningsalternativet är endast möjligt för privatpersoner folkbokförda i Sverige. Vid betalning mot faktura accepteras endast leverans till folkbokföringsadress.

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Faktureringsavgift utgår med för närvarande 29 kronor.

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Information om behandling av personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för PayEx ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta.

Information om överlåtelse

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på fakturan.

 

4. Leverans och transport

4.1
www.hidroxa.com kan du se om varan finns i lager. Om så är fallet levereras den inom 7 arbetsdagar. Om varan inte finns i lager anges beställningstid på www.hidroxa.com.

4.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på www.hidroxa.com. Vanligtvis uppgår leveranstiden till 3-5 arbetsdagar. 

4.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har HIDROXA rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

5. Ångerrätt 

5.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 50 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela HIDROXA detta inom 50 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

5.2
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt, skriftligt meddelande till HIDROXA, via mail eller brev.  Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

5.3
Vid utövande av ångerrätten betalar HIDROXA inte returfrakten och Du ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till HIDROXA. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till HIDROXA på adressen Hidroxa consulting AB, Björndammsterrassen 114, 43342 Partille.

5.4
När Du ångrar ditt köp betalar HIDROXA tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive kostnad för returfrakt. På det belopp som ska återbetalas har HIDROXA rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

5.5
HIDROXA betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum HIDROXA tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. HIDROXA får dock vänta med återbetalningen tills HIDROXA tagit emot varan. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6. Garanti och reklamation

6.1
Garantin gäller i 24 månader från det att du erhållit din produkt från HIDROXA. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

6.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta HIDROXA så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på www.hidroxa.com. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 2 års reklamationsrätt på varor inköpta på www.hidroxa.com

6.3
HIDROXA står inte för returfrakten för reklamationer.

6.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer HIDROXA att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. HIDROXA strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att HIDROXA mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. HIDROXA förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer HIDROXA riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

7. Ändringar av Villkoren

7.1 HIDROXA förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på www.hidroxa.com. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på www.hidroxa.com), alternativt 30 dagar efter att HIDROXA har informerat dig om ändringarna. HIDROXA rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på www.hidroxa.com regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.